Tull

När det kommer till logistikflödet är det inte bara spedition och transporter som ska flyta. Tullfrågor, handelsdokument, tillstånd, licenser och import-/exportdokument är minst lika viktiga faktorer för att ditt gods ska komma fram smidigt.

Överlåt gärna hela eller delar av din tullhantering till oss. Vår egen tullavdelning hanterar hela kedjan och alla typer av import- och exportrelaterade procedurer, tullklarering samt transitering. Hos oss får du professionell hjälp med dina tullpapper.

Som Norge-specialister har vi också upparbetade och specialiserade rutiner för norska tullärenden och är fullt integrerade med både den norska och svenska tullen.


2013 © Produced by Sveabyrån